ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

ishrana

О правилној исхрани деце брине цео тим људи који ради на припреми њихових оброка. Сви енергетски, градивни и заштитни фактори су у оптималном односу за раст и развој одређеног узраста детета.

За јеловнике се бирају намирнице које задовољавају високе критеријуме квалитета с обзиром на осетљивост ове популације; сезонског су карактера што гарантује њихову природну зрелост и микробиолошку исправност.

Хигијенско-санитарни услови складиштења и чувања намирница, као и припреме оброка су на задовољавајућем нивоу.

За све потребне информације можете се обратити стручној служби за исхрану на телефон: 016 891-137.

Сваког дана припремају се и сервирају по 3 оброка и то

  • Доручак.
  • Ужина.
  • Ручак.

Дијететичари пажљиво састављају јеловнике за сваки ураст посебно. Нормативе исхране одредио је Градски завод за заштиту здравља града Лесковца који прати и контролише квалитет исхране, примену норматива и хигијенско стање у кухињама.

Извештаји о резултатима контроле достављају се Установи са прегледом мера за унапређење.

 

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података