ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

DSCF2782Сарадња породице и вртића важан је предуслов оптималног развоја и васпитања детета у институционалном контексту. Професионална улога васпитача и животна улога родитеља увелико су сличне. Поласком детета у вртић васпитачи и родитељи постају сарадници на заједничком задатку неге, васпитања и образовања детета. Због тога је важно да родитељи и васпитачи у међусобну сарадњу улажу много поверења, отворености, толеранције, објективности и спремности за уважавање личних и професионалних компетенција, размену информација о детету, усклађивање васпитних утицаја и заједничко решавање проблема у развоју детета.

Добром сарадњом сви добијају. Када дете види да родитељи и васпитачи комуницирају са уважавањем, оно се осећа сигурно и вољено а информације које размењују одрасли осигуравају потпуније задовољење дететових потреба, интереса и његов оптимални развој.

DSCF2851Родитељ који види задовољство свог детета, којег васпитач информише о понашању и развоју детета, који има увид у функционисање вртића и рад васпитача, развија поверење у особу којој поверава своје дете а укљученошћу у рад вртића потврдјује властите родитељске компетенције. Информације које васпитач добија од родитеља увелико му олакшавају разумевање детета и сам рад с њим а напредак детета и задовољство родитеља потврдјују његов рад.

У грађењу професионалних сарадничких односа с родитељима (на путу према партнерству) у нашој установи посебан труд улажемо у стварање ситуације за активну и равноправну комуникацију и интеракцију васпитача и родитеља што је видљиво у:

 • подржавању квалитетне комуникације усмерене на добробит детета
 • правовременом реаговању и конструктивном решавању проблема везаних за васпитање и развој деце
 • подстицању родитељске укључености у осмишљавање квалитетног програма за децу и подржавању активног учешћа родитеља у реализацији програма
 • оснаживању родитељске компетенције стицањем знања и вештина потребних за васпитање деце у породици.

У том смислу родитељима пружамо разнолике могућности и облике сарадње са васпитачима:

 • свакодневна размена информација и циљани индивидуални разговори васпитаца и родитеља
 • психолошко, педагошко и логопедско саветовалиште за родитеље
 • анкетирање родитеља о појединим аспектима развоја и васпитања деце
 • родитељски састанци
 • WЕБ комуникација
 • заједничке играонице, радионице, дружења и славља деце (празници, родјендани, спортско-рекреативна такмичења, уметничко-стваралачке радионице, приредбе...)

Кућни ред и правила вртића

Поштовани родитељи, уписом вашег детета у вртић постали сте део велике вртићке породице. И баш као свака добра породица и ова наша има одредјена правила којима се руководимо у свакодневним животним ситуацијама. Правила регулишу професионалне обавезе и одговорности васпитача и других запослених, наглашавају важност сарадње породице и вртића, као и родитељске обавезе и одговорности у институционалном контексту.

Ради безбедности и здравља деце молимо вас да:

 • поштујете радно време вртића и не касните по дете
 • лично предате и преузмете дете од васпитача
 • писмено овластите пунолетне особе које, у случају ваше спречености, могу преузети дете из вртића
 • обавестите васпитача о свакој промени адресе или телефона
 • информишете васпитача о дететовим посебним потребама, здравственим тешкоћама и поступцима који се примењују у евентуалним акутним стањима детета
 • не доводите болесно дете у вртић а после болести донесете лекарску потврду да дете може у колектив
 • не доносите у вртић колаче и друге прехрамбене производе који немају истакнуте декларације о производјачу, саставу и року трајања
 • облачите дете у вишеслојну одећу која је угодна за игру и лако се скида и облачи
 • за децу јасленог узраста обавезно донесете и резервну одећу
 • договорите са васпитачем правила о доношењу кућних играчака и филмова (играчке које подстичу агресивне игре и које могу да повреде децу није дозвољено уносити у вртић)
 • одазивате се на родитељске састанке и на позиве васпитача и стручних сарадника на индивидуалне разговоре о поједином проблему.

Савет родитеља

У ПУ "Младост" постоји Савет родитеља чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Установе.
Савет родитеља по одржаним општим родитељским састанцима у вртићима и одвојеним васпитним групама:

 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-образовног рада
 • разматра Програм рада Установе и Извештај о раду Установе у претходној години
 • разматра могућности укључивања родитеља у остваривање појединих садржаја предвиђених Планом рада Установе
 • разматра могућности укључивања родитеља у побољшање стандарда и материјалне ситуације Установе
 • разматра и анализира постигнуте резултате васпитно-образовног рада код деце

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Управном одбору, директору и стручним органима Установе.

 

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података