Штампа
Категорија: Боравак у вртићу
Погодака: 13234

DSCF2782Сарадња породице и вртића важан је предуслов оптималног развоја и васпитања детета у институционалном контексту. Професионална улога васпитача и животна улога родитеља увелико су сличне. Поласком детета у вртић васпитачи и родитељи постају сарадници на заједничком задатку неге, васпитања и образовања детета. Због тога је важно да родитељи и васпитачи у међусобну сарадњу улажу много поверења, отворености, толеранције, објективности и спремности за уважавање личних и професионалних компетенција, размену информација о детету, усклађивање васпитних утицаја и заједничко решавање проблема у развоју детета.

Добром сарадњом сви добијају. Када дете види да родитељи и васпитачи комуницирају са уважавањем, оно се осећа сигурно и вољено а информације које размењују одрасли осигуравају потпуније задовољење дететових потреба, интереса и његов оптимални развој.

DSCF2851Родитељ који види задовољство свог детета, којег васпитач информише о понашању и развоју детета, који има увид у функционисање вртића и рад васпитача, развија поверење у особу којој поверава своје дете а укљученошћу у рад вртића потврдјује властите родитељске компетенције. Информације које васпитач добија од родитеља увелико му олакшавају разумевање детета и сам рад с њим а напредак детета и задовољство родитеља потврдјују његов рад.

У грађењу професионалних сарадничких односа с родитељима (на путу према партнерству) у нашој установи посебан труд улажемо у стварање ситуације за активну и равноправну комуникацију и интеракцију васпитача и родитеља што је видљиво у:

У том смислу родитељима пружамо разнолике могућности и облике сарадње са васпитачима:

Кућни ред и правила вртића

Поштовани родитељи, уписом вашег детета у вртић постали сте део велике вртићке породице. И баш као свака добра породица и ова наша има одредјена правила којима се руководимо у свакодневним животним ситуацијама. Правила регулишу професионалне обавезе и одговорности васпитача и других запослених, наглашавају важност сарадње породице и вртића, као и родитељске обавезе и одговорности у институционалном контексту.

Ради безбедности и здравља деце молимо вас да:

Савет родитеља

У ПУ "Младост" постоји Савет родитеља чији је рад и надлежност регулисан Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Установе.
Савет родитеља по одржаним општим родитељским састанцима у вртићима и одвојеним васпитним групама:

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Управном одбору, директору и стручним органима Установе.