ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

5970440

У Предшколској установи "МЛАДОСТ" у Медвеђи васпитно-образовни рад се одвија по групама у зависности од узраста деце и то:

  1. Јаслена група, у којој бораве деца узраста од 1 до 2 године старости ( Дечји вртић у Медвеђи )
  2. Млађа васпитна група, у којој бораве деца од 2 до 3 године старости ( Дечји вртић у Медвеђи )
  3. Средња васпитна група, у којој бораве деца узраста од 3 до 4 године старости ( Дечји вртић у Медвеђи )
  4. Старија васпина група, у којој бораве деца узраста од 4 до 5 године старости ( Дечји вртић у Медвеђи )
  5. Припремни предшколски програм, целодневни боравак, у комеј бораве деца узраста од 5 до 6 године старости ( Дечји вртић у Медвеђи )
  6. Припремни предшколски програм, полудневни боравак, у коме бораве деца узраста од 5 до 6 године старости ( у Дечјем вртићу у Медвеђи и у истуреним објектима на терену)

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података