ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

Предшколска установа ''Младост'' из Медвеђе, објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавку мале вредности број 03-2016
за набавку добара –
''Материјал за текуће поправке и одржавање објекта и опреме''

за потрбе ПУ ''Младост'' Медвеђа у 2016. години

Преузмите документацију

pdfПозив_за_подношење_понуда  pdfКонкурсна_документација

pdfОДЛУКА_о_додели_уговора_-_ПАРТИЈА_1

pdfОДЛУКА_о_додели_уговора_-_ПАРТИЈА__2

pdfОДЛУКА_о_додели_уговора_-_ПАРТИЈА__3

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_1

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_2

pdfОбавештење_о_закљученом_уговору_-_Партија_3