ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

за  набавку добара ''Лож уља (гасно уље екстра лако евро ЕЛ)''

за потребе ПУ „ МЛАДОСТу Медвеђи

у поступку јавне набавке мале вредности број 01/2018.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

pdfПозив за подношење понуда

pdfКонкурсна документација

pdfОдлука_о_додели_уговора

pdfОбавештење о закљученом уговору