ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

Одлуком Скупштина општинске заједнице дечје заштите Медвеђа, број 02-705 од 22. новембра 1979. године, коју је потписао тадашњи председник Скупштине, Светислав Миловановић, основана је Радна организација за дневни боравак, васпитање и образовање деце предшколског узраста „МЛАДОСТ" у Медвеђи, а званични почетак рада Радне организације „МЛАДОСТ" је 1. јануар 1980. године.

Средства за годишњу делатност дечјег вртића су износила 1,602.000,00 тадашњих динара. Овај износ је обезбеђен од следећих извора финансирања:

 • Учешће родитеља ... 280.000,00 дин.
 • Учешће дечје заштите ... 793.200,00 дин.
 • Учешће социјалне заштите ... 132.200.00 дин
 • Учешће основног образовања ... 396.600,00 дин.

што укупно износи 1,602.000,00 динара.

Средства су обезбеђена на основу Самоуправног споразума свих учесника финансирања, а преко Општинске заједнице дечје заједнице у Медвеђи.

За први Савет Радне организације дечји вртић „МЛАДОСТ" у Медвеђи, који је бројао 7 чланова именовани су:

 • 1. Светислав Миловановић
 • 2. Аза Хајдари
 • 3. Бранко Милићевић
 • 4. Олгица Савић

док су остала 3 члана именовали Рудник Леце са флотацијом, Трговинско пољопривредно предузеће „Горња Јабланица" из Медвеђе и ССРН Медвеђа.

Потребан простор за рад Дечјег вртића „МЛАДОСТ" обезбеђен је на локацији код терена за мале спортове, где се и данас налази.

Стручни кадар за рад вртића обезбеђен је путем конкурса, према утврђеним нормативима рада за ове установе и то:

 • 1. директор
 • 4. васпитача
 • 1. сервирка
 • 1. спремачица
 • 1. административно-рачуноводствени радник
 • 1. медицинска сестра

За целокупно време свог рада, дечји вртић „Младост" је променио 5 директора. На самом оснивању директор је била Стојана Арсић, затим Зелен Ћетковић. Извесно време, ВД директора је обављао Радомир Влаховић, затим су директори били Цветко Миловановић, Добрила Андрејевић. Од 9. јула 2013. године до данас, на челу ове установе налази се Зорица Михајловић.

У школској 1979/1980 години у вртићу је боравило 56 деце узраста од 5 до 6 година, док су већ у следећој шкоској, 1980/1981 образовањем и васпитањем била обухваћена и деца 6 до 7 година.

Временом је број деце уписане у вртић варирао, да би данас школске 2014/2015 године у вртићу боравило 214 деце узраста од 1 до 6 година.

03 0102

04 05  08

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података