ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

seminar-mart 21 и 22 марта 2015. год. у Предшколској установи „Младост" у Медвеђи одржан је семинар под радним називом „Мала ликовна трилогија". Аутори овог акредитованог програма су Мирјана Димитријевић и Биљана Манојловић.

„Мала ликовна трилогија" садржи три сегмента:

1. Бело-бело позориште

- мишљење бело-белих односа у свету ликовне уметности и остваривање визуелне сензибилизације код најмлађих.
- минималистички постављен задатак у сегменту трилогије бело-белог позоришта.

 

2. Аналитичко-синтетичка мисао

- важност разраде на монументалној дисциплини и освешћењу приступа на добијању већих колористичких вредности, начин и средсва за сликање на подлогама већег формата,

3. Феномен простора

- као ликовни израз који често решава савремена ликовна уметност
- скулпторски реализовано стопало
- шта је све простор, штаје све простор као ликовни догађај и како се простор шири из појма стопала у ентеријер и екстеријер који обухвата ближу околину.

Семинар је трајао два дана, а након месец дана биће одржан и трећи дан, евалуација свега наученог. На семинару је учествовало 25 васпитача Предшколске установе „Младост" који ће добити 24 бода из стручног усавршавања.

Семинар је реализован у просторији Предшколске установе „Младост" и по речима директорице Зорице Михајловић и васпитача, биће од велике користи у њиховом будућем раду са децом. Сарадња са ауторима програма који су били одушевљени опремљеношћу вртића, била је на завидном нивоу.