ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

seminar-mart 21 и 22 марта 2015. год. у Предшколској установи „Младост" у Медвеђи одржан је семинар под радним називом „Мала ликовна трилогија". Аутори овог акредитованог програма су Мирјана Димитријевић и Биљана Манојловић.

„Мала ликовна трилогија" садржи три сегмента:

1. Бело-бело позориште

- мишљење бело-белих односа у свету ликовне уметности и остваривање визуелне сензибилизације код најмлађих.
- минималистички постављен задатак у сегменту трилогије бело-белог позоришта.

 

2. Аналитичко-синтетичка мисао

- важност разраде на монументалној дисциплини и освешћењу приступа на добијању већих колористичких вредности, начин и средсва за сликање на подлогама већег формата,

3. Феномен простора

- као ликовни израз који често решава савремена ликовна уметност
- скулпторски реализовано стопало
- шта је све простор, штаје све простор као ликовни догађај и како се простор шири из појма стопала у ентеријер и екстеријер који обухвата ближу околину.

Семинар је трајао два дана, а након месец дана биће одржан и трећи дан, евалуација свега наученог. На семинару је учествовало 25 васпитача Предшколске установе „Младост" који ће добити 24 бода из стручног усавршавања.

Семинар је реализован у просторији Предшколске установе „Младост" и по речима директорице Зорице Михајловић и васпитача, биће од велике користи у њиховом будућем раду са децом. Сарадња са ауторима програма који су били одушевљени опремљеношћу вртића, била је на завидном нивоу.

 

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података