ПУ Младост Медвеђа

Slide background

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

М

Л

А

Д

О

С

Т

Медвеђа

Slide background

Ми смо установа у којој влада добра атмосфера

негује се толеранција и отвореност за различитост,

у којој дечје интересовање и потреба за

развојем и напредовањем имају приоритет,

Slide background

а здраво одрастање деце омогућава се негом,

превентивном здравственом заштитом

и социјалним радом.

Отвореност према друштвеној средини

традиционално доказујемо

У будућности ПУ ''Младост'' видимо као:

Отворену и савремену Установу

у којој су задовољни

дете, родитељ и васпитач.

Установу која је изградила партнерске односе

са породицом и локалном средином.

Slide background

ДОБРОДОШЛИ !!!

Упутство за родитеље и васпитаче:

primarno-mucanje

1. Настојте да у породици створите атмосферу без журбе и напетости. Бавите се што више дететом кроз заједничке и организоване активности. Успоставите основне ритмове прилагођене узрасту детета:

 • одлазак на спавање и буђење у одређено време;
 • узимање главних оброка у одређено време;
 • организујте дан детета тако да оно зна када може да се игра а када треба да извршава одређене дужности.

2. Говорите сталожено без прекидања и упадања једно другом у реч. Контролишите своје понашање и понашање других особа у околини у односу на муцање детета:

 • када замуца стрпљиво га сачекајте да каже и не помажите му у говору(не рећи уместо њега,не тражити да понови);
 • обратите пажњу на оно што дете говори, а не како говори;
 • створите му утисак да пред собом има довољно времена за говор без обзира на говорне потешкоће и да га стрпљиво чекате;
 • што мање тражити да говори. Читајте му лагано веселе приче, смиреним, топлим и лаганим темпом;
 • Не сажаљевајте га због муцања. Сажаљевање не испољавајте ни примедбама нити изразом лица.

3. Не дозвољавајте да стиче повластице због овог проблема,али га због тога и не кажњавајте.

4. Проналазите активности које дете може успешно да обави и реално хвалитењегов труд и успех.

5. Усагласите васпитне ставове и доследно их спроводите.

6. Ако дете поставља питање о говорном проблему, адекватно му објасните суштину муцања и мотивишите газа третман, ако је потребан.

Савети логопеда

 • Ако се ваше дете претерано задржава на гестовима, показивању и мимичким облицима комуникације може успорити развој говора.
 • Треба говорити правилно, дете ће усвојити оно за шта је чулно, сазнајно и моторно зрело.
 • Говор треба да буде лакши и ефикаснији вид комуникације од других облика комуникације.
 • Ако је говор детету и сувише тежак и ако се не укључујње у њега треба посумњати на неке сметње у његовом развоју
 • Тепање је развојна фаза у процесу усвајања говора. Претерано задржавање детета, а и родитеља на тепању може да наруши правилно усвајање говора.
 • Потребно је да разговарате са својим дететом, дати му времена да вам каже оно што жели. Не пожуривати га својим нестрпљењем. Никако га не прекидати у "пола речи".
 • Ако детету недостаје реч да потпуније искаже жеље, мисли, убаците је неприметно и пустите да дете спонтано крене даље
 • Никако не говорити детету не можеш то, не знаш то, већ добро је, али хајде поново, послушај ме, сад је боље, браво. Тако цете дете охрабрити и помоћи му да боље и брже усвоји правилне говорне моделе.

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података